Spring til indhold

Persondata politik

Sådan behandles dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles?

Der indsamles kun de oplysninger, som er nødvendig, og jeg behandler altid oplysningerne efter gældende love og regler.
Jeg indsamler derfor forskellige oplysninger, alt efter hvilken ydelse du efterspørger.

Hos Elleby Consulting behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om abonnementer på nyhedsbreve
 • Oplysninger om, hvilke produkter og ydelser, du har købt
 • Personlige oplysninger, som du oplyser i forbindelse med coaching og andre samtaler

Hvor og hvordan indsamles oplysningerne?

Jeg indsamler primært oplysninger direkte fra dig.

Jeg indsamler oplysninger via cookies, e-mails, telefonisk kontakt, face-to-face samtaler, sociale medier, spørgeskemaer og tests.

Specielt om personfølsomme oplysninger via hjemmeside eller mail

Jeg opfordrer til, at du ikke sender personfølsomme oplysninger – herunder helbredsoplysninger – da jeg ikke kan garantere, at jeg systematisk er i stand til at slette dem. Jeg sletter dog altid dataene, hvis du henvender dig til mig om det.

Formål med behandling af dine oplysninger

Jeg bruger dine oplysninger til at levere følgende produkter til dig:

Coaching 

I forbindelse med coaching er formålet med behandling af dine oplysninger at hjælpe dig til at nå dine mål via en coachende samtale. I forbindelse med coaching sker registreringen primært ved at skrive noter – enten på en tavle, i et dokument eller i en notesbog.

Konsulentydelser

I forbindelse med konsulentydelser indgås der en specifikke aftale, omkring behandling af data. Eventuelle persondata modtages, med det formål at kontakte dig under arbejdet. Her sker indsamlingen af oplysninger primært ved mails, notesbøger og noter i dokumenter.

Foredrag

I forbindelse med kurser sker behandlingen af dine oplysninger for at kunne levere et godt forløb. Her sker indsamlingen af oplysninger primært ved mails, notesbøger og noter i dokumenter.

Nyhedsbreve

Indsamlingen af oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve sker med henblik på at kunne udsende nyhedsbrevet til abonnenterne.

Hvem modtager oplysningerne?

Elleby Consulting videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Elleby Consulting har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når de ikke længere har et sagligt formål, vi kan blive mødt med et krav, eller vi har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

De almindelige sletteregler er:

 1. Notater fra foredrag slettes, når foredraget og efterarbejdet er overstået.
 2. Noter om konsulentydelser slettes senest 6 måneder efter forløbet er afsluttet.  
 3. Coachingnotater slettes senest 6 måneder efter coaching-forløbet er afsluttet.
 

Behandling hos databehandlere

Elleby Consulting benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Denne personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Elleby Consulting har udelukkende databehandlere inden for EU / EØS, og vi har indgået databehandleraftaler med disse.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser. 
 • Du kan også kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.
 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Elleby Consultings behandling af dine oplysninger, kan du klage til datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt Elleby Consulting

Elleby Consulting, Ryttergade 3c, 5000 Odense C er dataansvarlig.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@ellebyconsulting.dk eller ringe 20 69 51 10.